BWA-BG

Main-Homepage

МЛАДЕЖКА СЕКЦИЯ НА БАВ

МЛАДЕЖКА СЕКЦИЯ НА БАВ

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС

ПРОЦЕСЕН БЕНЧМАРКИНГ

ПРОЦЕСЕН БЕНЧМАРКИНГ

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВиК ДРУЖЕСТВАТА В БЪЛГАРИЯ

СПИСАНИЕ БУЛАКВА

СПИСАНИЕ БУЛАКВА

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ НА БАВ

ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ

ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ

ДОБРОВОЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ВиК ПРОДУКТИ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

МЯСТО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ

 

Българската асоциация по водите /БАВ/ е организация с нестопанска цел, която е учредена на 1 декември 2005 г. в гр. София.

В нея членуват юридически и физически лица, които имат интереси, свързани с водоснабдяването и канализацията, включително качеството и пречистването на питейни, индустриални, селскостопански и битови отпадъчни води; управлението, опазването и използването на водните ресурси.

Юридическите лица са колективни членове. Към тях се отнасят регионалните и местни търговски дружества “ВиК”, проектантски, строително-монтажни, производствени, експортни, импортни и други компании.

СЪБИТИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ

НОВИНИ

ПАРТНЬОРИ

СТАТИСТИКА

0
ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ
0
КОРПОРАТИВНИ ЧЛЕНОВЕ
0
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
0
УСПЕШНИ СЪБИТИЯ

ДЕЙНОСТИ

Translate »