BWA-BG

Main-Homepage

МЛАДЕЖКА СЕКЦИЯ НА БАВ

МЛАДЕЖКА СЕКЦИЯ НА БАВ

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС

ПРОЦЕСЕН БЕНЧМАРКИНГ

ПРОЦЕСЕН БЕНЧМАРКИНГ

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВиК ДРУЖЕСТВАТА В БЪЛГАРИЯ

СПИСАНИЕ БУЛАКВА

СПИСАНИЕ БУЛАКВА

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ НА БАВ

Layer 77 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ

ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ

ДОБРОВОЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ВиК ПРОДУКТИ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

МЯСТО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ

 

Българската асоциация по водите /БАВ/ е организация с нестопанска цел, която е учредена на 1 декември 2005 г. в гр. София.

В нея членуват юридически и физически лица, които имат интереси, свързани с водоснабдяването и канализацията, включително качеството и пречистването на питейни, индустриални, селскостопански и битови отпадъчни води; управлението, опазването и използването на водните ресурси.

Юридическите лица са колективни членове. Към тях се отнасят регионалните и местни търговски дружества “ВиК”, проектантски, строително-монтажни, производствени, експортни, импортни и други компании.

СЪБИТИЯ НА БАВ

СЪБИТИЯ НА ПАРТНЬОРИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ

НОВИНИ

ПАРТНЬОРИ

СТАТИСТИКА

0
ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ
0
КОРПОРАТИВНИ ЧЛЕНОВЕ
0
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
0
ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ

ДЕЙНОСТИ