BWA-BG

Как да кандидатстваме за Знак за качество на БАВ

Kandidatstvane ZK

Как да кандидатстваме за ‚,Знак за качество на БАВ“

След като вече сте взели решението да сертифицирате продуктите си със „Знак за качество на БАВ“, от нас очаквайте да ви изпратим пакет с документи, съдържащ Правилник за издаване на Знака и Договор за сертифициране, както и документи, които е необходимо да попълните:

– Заявление за издаване „Знак за качество на БАВ“;

– Декларация;

– Производствен процес-техническо оборудване за вътрешен контрол на качеството;

– Брой и квалификация на персонала, отговорен за качеството на произведените материали;

– Процес на вътрешен контрол.

Заедно с попълнения пакет документи, от вас очакваме да ни изпратите и платежно нареждане за „Такса за обработка на документи“, която е в размер на 1000 (хиляда) лв. като тя се приспада от общата сума за сертифициране. Банковата сметка за заплащане на таксата е:

  IBAN : BG 57 UNCR 70001521190486 BIC : UNCR BG SF Търговска банка: УниКредит Булбанк, София, клон Лозенец

След като получим попълнените от вас документи и платежното нареждане за „Такса за обработка на документи“, ние:

– ще разгледаме документите в рамките на 5 (пет) работни дни

– ще ви изпратим отговор за сертифициране със „Знак за качество на БАВ

– ще ви изпратим Договор за сертифициране, придружен от Правилник за издаване на Знак за качество на БАВ, с които е необходимо да се запознаете

БАВ не възстановява внесената „Такса за обработка на документи“ в случай на отказ за издаване на сертификата от наша страна.

След като уредим гореупоменатите стъпки, можем да продължим с подписване на Договор за сертифициране.

Полезни документи

иконка

Правилник за издаване Знак за качество на БАВ

иконка

Декларация

иконка

Процес на вътрешен контрол

иконка

Таблица 3

иконка

Таблица 6

иконка

Договор за
сертифициране

иконка

Производствен процес-техническо оборудване за вътрешен контрол на качеството

иконка

Таблица 1

иконка

Таблица 4

иконка

Заявление за издаване Знак за качество на БАВ

иконка

Брой и квалификация на персонала, отговорен за качеството на произведените материали

иконка

Таблица 2

иконка

Таблица 5

Translate »