BWA-BG
Съвет за устойчиво развитие на отрасъл ВиК

Съвет за устойчиво развитие на отрасъл ВиК

БАВ участва в Съвет за устойчиво развитие на отрасъл ВиК Със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Николай Нанков, се създава Съвет за устойчиво развитие на отрасъл “Водоснабдяване и канализация“ като експертно консултативно звено...
Национална конференция ОПОС и ПРСР 2017

Национална конференция ОПОС и ПРСР 2017

ОП „Околна среда” и Програма за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г Материал на в. „Строител“ За седма поредна година Камарата на строителите в България (КСБ), Българската асоциация по водите (БАВ) и вестник „Строител“ събраха експертите от ВиК сектора...
НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР

ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО Българска асоциация по водите (БАВ) организира и проведе Национален семинар „Зониране на водопроводната мрежа и управление на налягането“. Събитието се състоя на 27 септември 2017 г. в Старосел, област...
Обявление

Обявление

ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО Сдружение „Българска асоциация по водите“ (БАВ) търси Изпълнител за извършване на консултантски услуги за разработка на Система за управление (СУ) съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012, съгласно приложения списък с продукти и параметри на Орган за...
Семинар Енергийна ефективност 2017

Семинар Енергийна ефективност 2017

БАВ проведе специализиран семинар с основна цел подобряване енергийната ефективност в отрасъл ВиК В периода 25-26 май 2017 г. Българска асоциация по водите организира семинар с тема „Енергийна ефективност“. Събитието се състоя в Балчик, като присъстваха около петдесет...