BWA-BG

БАВ

11770444_10207009386213835_636750816_o

Документи и становища на БАВ

В тази част на сайта можете да се запознаете с устава на БАВ и със становищата по важни въпроси, приети от Управителния съвет и от Общото събрание на Асоциацията. Регулярно ще бъдат добавяни и най-важните документи и становища на БАВ.

Документи

Устав на БАВ

Документи

Становище на БАВ относно Закон за ВиК

Документи

Ръководство за намаляване загубите на вода

Документи

 Становище на БАВ по проекта за Наредба за ползването на повърхностните води

Документи

 Становище на БАВ относно проект на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги и Наредба за регулирането на ВиК услуги

Документи

 Становище на БАВ относно целесъобразни промени в Закона за водите

Документи

 Счетоводен баланс на БАВ за 2015 г.

Документи

Становище на БАВ относно националните водни проблеми

Документи

Становище на БАВ относно освобождаване и назначаване на управители на ВиК дружества с мажоритарно държавно участие

Документи

Обявление за петгодишен бизнес план на БАВ

Translate »