BWA-BG

Булаква 2017 – програма

програма

08:30 – 09:00 Регистрация

09:00 – 09:30 Официално откриване и приветствия

Малина Крумова, Зам.-министър председател по Европейските фондове

Ирина Костова, Министър на околната среда и водите

Теодор Седларски, Министър на икономиката (поканен)

Венелина Върбева, Зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството

Лъчезар Борисов, Зам.-министър на икономиката

Иван Иванов, Председател на Българска асоциация по водите

. . .

ПЪРВИ ПАНЕЛ: ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ОФИЦИАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Модератор: Иван Иванов, Председател на БАВ

09:30 – 09:50   Кръгова икономика в контекста на ОПОС 2014-2020

Представител на МОСВ

 09:50 – 10:10   Напредък по проектите, изпълнявани по ОПОС 2014-2020

Представител на МРРБ

10:10 – 10:30   Приносът на услугите от общ интерес към кръговата икономика

Милена Ангелова, Главен секретар на АИКБ

10:30 – 11:00   INEVA – Технологии за оползотворяване на утайките от ПСОВ (Основен партньор)

Онур Таш, Генерален директор

11:00 – 11:30   Кафе пауза

. . .

ВТОРИ ПАНЕЛ: ДОБРИ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Модератор:

11:30 – 12:00   Пайплайф Българоя – Монтаж на ревизионни шахти PRO1000 в реални експлоатационни условия във ВиК дружества – Благоевград, Враца, Пловдив, Сливен (Основен партньор)

12:00 – 12:20  Primus Line – Безизкопни технологии за рехабилитация на магистрални водопроводи

Andreas Gross, Head of International Business Development

12:20 – 12:40   Thermowatt – Практически опит при оползотворяване на топлината от отпадъчните води

Pal Kiss, Изпълнителен директор

12:40 – 13:00   Райкомерс Констукшън ЕАД – Видеообследване и безизкопен ремонт на тръбопроводи

Илиян Илиев, Инженер качество и Николай Големански, Диагностик ВиК мрежи

13:00 – 13:20   Rohrtechnik International – Решения за чиста околна среда

Дан Юлиан, Търговски директор

13:20 – 14:00   Обяд и посещение на изложението

. . .

ТРЕТИ ПАНЕЛ: ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

Модератор:

14:00 – 14:10   Управление на отпадъчните води в контекста на кръговата икономика

Проф. Франческо Фатоне, Политехнически университет в гр. Марче

14:10 – 14:20   Представяне на международното изложение Екомондо

Илария Месори, Italian Exhibition Group S.p.A.

14:20 – 14:40   Кръгови ВиК системи – тълкуване и идеи

доц. д-р инж. Ирина Рибарова

14:40 – 15:00   Saint-Gobain – R-SIC мембрани за пречистване на води в плувни басейни

Kris Verhelst, Sales & Business Development Manager Filtration

15:00 – 15:30   Дискусия

15:30 – 16:00   Кафе пауза

. . .

16:00 – 18:00   Общо събрание на БАВ

18:00 – 19:00   Коктейл

Translate »