BWA-BG

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОДНИЯ СЕКТОР

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ФИНАНСОВИ СТРАТЕГИИ

 

БАВ организира на 27-28 март 2018 г. своята традиционна конференция „Булаква“. По време на председателството на Съвета на ЕС от България, основна разисквана тема по време на събитието ще бъдат бъдещите инвестиции във водния сектор.

ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Събитието ще акцентира върху приоритетите, перспективите и изискванията, които стоят пред водния сектор с цел да се подобри работата на всички заинтересовани страни. Големите проекти в сектора и значителните нужди от инвестиции в областта на околната среда, които предстоят да бъдат реализирани, изискват мобилизирането на целия национален управленски, експертен и изпълнителски ресурс, за да бъдат покрити изискванията на законодателството на ЕС. В тази връзка БАВ разпознава нуждата да привлече общественото внимание към дадената тема с цел да се подпомогне ежедневната работа на всички заинтересовани страни.

Основната цел на събитието, което е част от неофициалната програма на Българското председателство на ЕС през 2018 г., е да представи на всички участници най-добрите налични технологии и практики в контекста на конференцията.

ОСНОВНИ ТЕМИ

• Нуждите от инвестиции в контекста на постоянно променящото се европейско законодателство;
• Възможности за достъп до Евро фондове и тяхната ефективност;
• Публично-частни партньорства като инструмент за финансиране;
• Цени на ВиК услугите и тяхната социална поносимост;
• Иновативни технологии, материали и решения;
• Модерни технологии за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки;
• Научен и технически подем във водния сектор.

ПОКАНА ЗА ДОКЛАДИ/ПРЕЗЕНТАЦИИ

Авторите, които желаят да участват с научно-технически доклад, трябва да изпратят резюме на български (до 200 думи) и английски език (до 200 думи) на електронния адрес на БАВ (виж по-долу), най-късно до 22 декември 2017 г. Резюметата трябва да бъдат представени като MS Word файлове, шрифт Arial 10 пункта за целия текст, лявоподравнен, стил Normal и също така трябва да съдържат следната информация: име на доклада, име и месторабота на автора, и-мейл и пощенски адрес, телефонен номер и към кое тематично направление от конференцията попада.

Авторите на приетите доклади ще бъдат уведомени до 12 януари 2018 г., а до 2 март 2018 г. трябва да изпратят до БАВ презентация приетото резюме, а по желание и пълния текст на докладите на български или английски език в обем до 10 страници по електронна поща или на електронен носител. Докладите трябва да съдържат съкратени резюмета на двата езика – около 150 думи (15 реда) при шрифт Arial 10 пункта. Няма специални изисквания за оформлението на докладите. Те ще бъдат качени на интернет страницата на БАВ.

Авторите на одобрено резюме (без рекламен материал в него) не заплащат такса участие за конференцията.

ФИРМЕНО УЧАСТИЕ

Възможностите за партньорство могат да бъдат видяни тук.

ИЗЛОЖЕНИЕ „ВОДА СОФИЯ“ 2018

Успоредно с конференцията ще се проведе и Международната специализирана изложба “Вода София 2018” в Интер Експо Център – София, бул. Цариградско шосе 147, в периода 27 – 29 март 2018 г., като участниците в конференцията получават покана за разглеждане на изложението. Подробности относно евентуално Ваше участие можете да получите от Интер Експо Център ЕООД на http://bulcontrola.com/bg/water-sofia (секция “Изложители”).

ВАЖНИ СРОКОВЕ

• Изпращане на резюме 22.12.2017
• Потвърждение за прието резюме 12.01.2018
• Второ съобщение и предварителна програма 22.01.2018
• Начало на регистрацията 22.03.2018
• Изпращане на презентации и доклади 2.03.2018
• Запитвания за рекламни презентации 2.03.2018

Организационен комитет

 • null

  Иван Иванов, председател на БАВ и на организационния комитет

 • null

  Кароли Ковач, председател на Унгарски воден клъстер и бивш председател на EWA

 • null

  Клара Рам, председател на икономическата група на EurEau

 • null

  Малина Крумова, зам.-министър на МРРБ

 • null

  Димитър Михалков, Секретар „Международни връзки“ в БАВ

Програмен комитет

 • null

  Кароли Ковач, председател на Унгарски воден клъстер и бивш председател на EWA

 • null

  Клара Рам, председател на икономическата група на EurEau

 • null

  Проф. Петър Калинков, зам.-председател на БАВ

 • null

  Инж. Георги Владов, зам.-председател на БАВ

Translate »