BWA-BG

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В БЪЛГАРСКИЯ ВиК ОТРАСЪЛ

Специализиран курс, организиран от ЦПО към БАВ

Курсът ще се проведе в три етапа – теоретичен, практически и изпити.

Първият етап (теоретичен) ще е с продължителност 5 дни и ще се проведе в гр. София. Вторият етап (практически) ще е с продължителност 3 дни и ще се изразява в демонстрация и придобиване на опит за измерване и изчисляване на енергийна консумация на избрано от курсистите съоръжение в зависимост от нуждите на съответното ВиК дружество с цел изготвяне на проектно предложение за енергийно ефективно решение. За целта на курсистите ще бъдат предоставени средства – измервателни уреди и софтуерни решения, с които те да могат да боравят. Като част от практическото обучение се предвижда посещение на енергийно независима помпена станция в София-област. След втория етап курсистите ще могат да ползват измервателните уреди на БАВ и да ползват при необходимост експерт от БАВ за извършване на енергийния одит и изготвянето на съответният план за енергийна ефективност. Третият етап (изпити) е свързан с представяне на резултатите от направени измервания с предоставената апаратура и изготвено проектно предложение за енергийно ефективно решение на дадено съоръжение. Неговата продължителност ще е 1 ден.

По решение на Учебно-методичния съвет към ЦПО, първата част от курса по Енергийна ефективност се отлага за края на септември или началото на октомври. Своевременно ще Ви информираме за точната дата.

Таксата за участие за трите етапа е 1500 лв. В нея са включени всички необходими учебни материали, ръководство с пълен набор от лекции, обяд и кафе-паузи. Пътни, нощувки и дневни се заплащат от курсистите. Подробности за начина на плащане и мястото на провеждане ще Ви бъдат съобщени допълнително, след изпратен от Ваша страна регистрационен формуляр.

Успешно завършилите курса получават УДОСТОВЕРЕНИЕ за част от професия, съгласно Закона за професионалното образование и обучение, което е официален държавен документ за квалификация.

За допълнителни въпроси – инж. Мариета Иванова – ръководител обучения – 0888 755 275