BWA-BG

Българска асоциация по водите (БАВ) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Национален семинар „Енергийна ефективност“, който ще се проведе на 25 и 26 май 2017 г. в Балчик, Уайт Рок Касъл Суит Хотел. Организатор на събитието е БАВ.

Семинарът има за цел да представи състоянието в сектора по отношение на енергийната ефективност, нормативните изисквания, технологии за енергиен мениджмънт и енергийно ефективни решения  за оптимизиране на консумацията на енергия  по целия воден цикъл – добив, довеждане, третиране, и доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Ще се обсъди ефектът от либерализацията на енергийния пазар, като се споделят текущи практики. Възможността за дискутиране по темата от широк кръг професионалисти ще насърчи намирането на ефикасни решения за енергийната ефективност в принос на устойчивото развитие на водния сектор.

Поканени да вземат участие във форума са представители на: Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), ВиК оператори (управители, главни инженери и главни енергетици в дружествата), научните среди, бизнеса и др.

За участие, моля, изпратете ни попълнен регистрационен формуляр в срок до 12.05.2017 г. Настаняване в хотела след посочената дата не е гарантирано.

 

предварителна програма

 

регистрационен формуляр

Основни партньори на събитието

С подкрепата на

Основен медиен партньор

Още по темата

От 20% до 50% средно могат да се понижат енергийните разходи на помпите във ВиК сектора, твърдят специалисти

Както всички останали сфери на икономиката, и водоснабдителният сектор не остава встрани от всеобщата тенденция към търсене на начини за повишаване на енергийната ефективност…

Целият текст можете да прочетете на страницата на Инженеринг ревю.

Translate »