BWA-BG

ОП „Околна среда” и Програма за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г

 

Българска асоциация по водите и Камарата на строителите в България за седма поредна година организират Национална конференция ОП „Околна среда” и Програма за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г., на която да бъдат публично дефинирани и дискутирани най-належащите въпроси около двете програми.

Събитието ще се проведе на 21.11.2017 г. от 09:30 ч. в зала „Средец“, София хотел Балкан.

Основни теми са форума са:

  • Състояние на ВиК сектора – проблеми и решения при финансиране, проектиране, строителство и експлоатация;
  • Напредък по изготвянето на РПИП в обособените територии;
  • Готовност на ВиК операторите да усвояват евросредства;
  • Инвестиционни намерения на ПУДООС и ВиК операторите;
  • Поуки от предходния оперативен период.

В тази връзка имаме удоволствие да Ви поканим да бъдете наш партньор или да участвате в събитието като слушател. Повече подробности можете да прочетете в интервю с председателя на БАВ – инж. Иван Иванов.

Програма

Регистрация

Покана за участие

Покана за партньори

Калоян Станчев, тел.: 0884 202 257
e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg
news.stroitel@gmail.com

Димитър Михалков, тел. 0885 508 305
e-mail: bwa.sofia@gmail.com
d.mihalkov@bwa-bg.com

Translate »