BWA-BG
02 963 26 69 / 0885 508 305 bwa.sofia@gmail.com

Сръбската асоциация по опазване на водни ресурси (WASS) организира за втора година изложение „Дни на водата“.

Асоциация за опазване на водни ресурси в Южна Сърбия (WASS) съвместно с фирма Medivest KT d.o.o. организира „Дни на водата – Ниш 2018“ – международно изложение за ВиК оборудване, заедно с конференция, които ще се проведат в периода 30-31 май 2018 г. в Ниш, Сърбия.

В спортната зала (Sports Center Čair Hall), с площ 1600 м2 известни местни и международни производители на ВиК инсталации и оборудване ще имат възможността да представят своите продукти. Също така е предвидено място от 400 м2 за презентации на придружаващите сегменти: механизация, особени и мултифункционални машини за специални цели, както и други продукти. Събитието бе организирано и през 2017 г., под същата шапка, с голям брой изложители и посетители и така би могло да бъде класифицирано като една от най-големите прояви във водния сектор в региона.

Международното изложение е подходящо място за срещи между местни и чуждестранни фирми с различни цели: от представяне на идеи и резултати до конкретни решения и продукти в областта на питейните и отпадъчните води, енергийната ефективност и др.

Програмата на конференцията включва различни теми, където тази година водещи ще бъдат „Кръговата икономика и отпадъчните води“ и в частност кръговата използване на ресурси, което има бъдеще в Сърбия. Ще бъдат представени правителствения и неправителствения сектор, изследователски и обучителни институции, както и индустрията.

Translate »