BWA-BG

Водна инфраструктура, технологии и устойчивост

Организатор: Интер Експо Център
Съорганизатор: Българска асоциация по водите (БАВ)
Официален медиен партньор: сп. „Екология и инфраструктура“

Единственото по дора си В2В изложение за ВиК материали и технологии в България – ВОДА СОФИЯ, ще събере за дванадесети път водещи национални и чуждестранни компании и експерти от 27 до 29-ти март 2018 г.

Интер Експо Център и Българската асоциация по водите (БAВ) организират заедно събитието, което оказва влияние и дава своя принос при управлението на водните ресурси в България. Целта на организаторите е да популяризират ролята на ВОДА СОФИЯ в предоставянето на услуги за професионалистите в търсене на информация, експертиза и технологии за водния бранш на страната.

Българският воден сектор от години е изправен пред множество предизвикателства за своята модернизация. Изключителните предимства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и въвеждането на иновативни технологии предоставят възможности за ефективно използване на ресурсите. Поради това ВОДА СОФИЯ е платформа за срещи на български и чуждестранни специалисти, участващи в големи структурни проекти в страната.

С паралелното провеждане на изложението и 10-ата международна конференция Булаква на тема „Инвестиционни предизвикателства пред водния сектор – иновативни решения и финансови стратегии“, засягащи развитието на водния сектор и с присъствието на многобройни представители на обществени, държавни и общински институции, организаторите информират бизнеса за възможностите за изграждане на интегрирана водна инфраструктура и модернизиране на системите за икономично потребление на водните ресурси.

ВОДА СОФИЯ генерира интерес от страна на фирмите за управление на водоснабдяването и водопреработката, строителни компании, фирми от промишлеността, проектанти, дистрибутори, агро и хранителни бизнеси, научноизследователски институти и университети, фирми за производство на енергия, регулаторни органи, публични агенции и публична администрация.

Паралелно с ВОДА СОФИЯ ще се проведе 8-ото индустриално изложение MACHTECH & INNOTECH.

 

полезни документи и материали

Translate »