BWA-BG
Практически семинар

Практически семинар

ПЛАНОВЕ ЗА ОЦЕНКА РИСКА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ Българска асоциация по водите на 5 март 2019 г. за първи път проведе практически семинар „Планове за оценка риска на водоизточниците“, съгласно „Наредба за изпълнение и допълнение на Наредба №9 за качеството...
ПЕТА ГОДИШНА СРЕЩА ПО БЕНЧМАРКИНГ (СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ)

ПЕТА ГОДИШНА СРЕЩА ПО БЕНЧМАРКИНГ (СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ)

Председателят на БАВ Иван Иванов и управителят на „ВиК Йовковци“ – Велико Търново Димитър Владов откриха Петата годишна среща по проект „Процесен бенчмаркинг във ВиК дружества в България“, придружена от специализиран семинар. Събитието се организира от Българска...
Специализиран курс за измерване разход на вода

Специализиран курс за измерване разход на вода

Специализиран курс „Измерване на разход на вода в напорни тръбопроводи и безнапорни канали” На 28.01.2019 г. започна организирания от Центъра за професионално обучение „Водоснабдяване и канализация” (ЦПО ВиК) към Българска асоциация по водите (БАВ) специализиран курс,...
Израелските водни власти покачват цените на водата след критика от Регулатора

Израелските водни власти покачват цените на водата след критика от Регулатора

Водните власти: Сметките за вода ще се покачат с до 3,25% след среден спад от 30% за последните 5 години Публикувано от Globes, Israel business news – en.globes.co.il на 25 октомври 2018 г.  Израелските власти, отговорни за водния сектор обявиха, че сметките за вода...
Промени в ЗУТ

Промени в ЗУТ

По-долу можете да видите някои от най-важните последни изменения в Закон за устройство на територията (ЗУТ), приети в ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г.: Съгласно становището на БАВ в § 21. В допълнителните разпоредби в § 3 ал....
Девета национална конференция на БАВ „Намаляване загубите на вода“ 2018

Девета национална конференция на БАВ „Намаляване загубите на вода“ 2018

Българска асоциация по водите организира Девета национална конференция „Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи – иновативни технологии и апаратура“, на 30 октомври 2018 г. в Интер Експо център – София. Събитието се счита за най-голямата проява на...
Translate »