BWA-BG
Интервю с инж. Иван Иванов

Интервю с инж. Иван Иванов

интервю с инж. иван иванов Водният сектор се управлява от различни институции и липсва координация, отговорността и контролът трябва да се обединят в едно министерство – инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите   Г-н Иванов, факт е...
Интервю с инж. Красимир Стоянов

Интервю с инж. Красимир Стоянов

Другите за нас: инж. Красимир Стоянов, управител на HTI България, за „Знак за качество на БАВ“ … Освен управител на „HTI България” вие сте и член на УС на Българската асоциация по водите. Какви са приоритетите на БАВ? Приоритетът на БАВ е да направи така, че да...
Интервю с проф. инж. Красимир Петров

Интервю с проф. инж. Красимир Петров

      УАСГ традиционно е от предпочитаните ВУЗ в България – проф. инж. Красимир Петров, ректор на Университета по аргитектура, строителство и геодезия (УАСГ) Проф. д-р инж. Красимир Петров е завършил Първа политехническа гимназия „Хр. Смирненски”...
Проф. Богдана Куманова – С УАСГ и БАВ работим в една посока

Проф. Богдана Куманова – С УАСГ и БАВ работим в една посока

Интервю с проф. д-р инж. Богдана Куманова, преподавател в катедра „Инженерна химия“ в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) Проф. д-р инж. Богдана Куманова е завършила ХТМУ, специалност „Технология на органичния синтез и каучука”. Има...
Интервю с Ивелина Василева

Интервю с Ивелина Василева

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите – необходимо е устойчиво използване на водните ресурси Mrs. Vasileva, we expect the deputies in the National Assembly to vote the National Strategy for the Water Sector until 2035, prepared by MOEW. What are...