BWA-BG
Общо отчено изборно събрание на БАВ

Общо отчено изборно събрание на БАВ

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ БЕШЕ ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАВ Инж. Иван Иванов беше единодушно преизбран за председател на Българска асоциация по водите (БАВ). Членовете на организацията отново гласуваха „за“ него на Общото отчетно-изборно събрание на Асоциацията, което се...
Конференция Булаква 2018

Конференция Булаква 2018

Финансирането на водния сектор е голямо предизвикателство за целия свят Статия на 24 часа онлайн Финансирането на водния сектор, на ВиК сектора, на устойчивото развитие на водните ресурси, опазването им е изключително голямо предизвикателство не само за Европа, но и...
Четвърта годишна среща

Четвърта годишна среща

ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЗА БЕНЧМАРКИНГ ВЪВ ВИК ДРУЖЕСТВА И СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР 20 – 21 февруари 2018 г., Стара Загора За четвърта поредна година Българска асоциация по водите (БАВ), с председател инж. Иван Иванов, организира годишна среща по проект...
Европейска директива за питейната вода

Европейска директива за питейната вода

По-чиста питейна вода за всички европейци Брюксел, 1 февруари 2018 r. На 1 февруари 2018 г. Европейската комисия предложи преразгледано законодателство, с което ще се повиши качеството на питейната вода, ще се подобри достъпът до питейно водоснабдяване и ще се осигури...
Нов Закон за ВиК

Нов Закон за ВиК

МРРБ разработва нов Закон за ВиК – приемат се предложения за текстове линк към сайта на МРРБ Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва нов Закон за водоснабдяване и канализация (ЗВиК), който да подобри регулацията в планирането и...
Подобряване управлението на активите в Софийска вода АД

Подобряване управлението на активите в Софийска вода АД

Заключителен семинар, представящ методика за оценка на физическото състояние на активите   На 11 декември 2017 г. се проведе заключителен семинар по проект „Подобряване управлението на активите в Софийска вода АД, чрез разработване на нова методика за оценка на...