BWA-BG

ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЗА БЕНЧМАРКИНГ ВЪВ ВИК ДРУЖЕСТВА И СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР

20 – 21 февруари 2018 г., Стара Загора

За четвърта поредна година Българска асоциация по водите (БАВ), с председател инж. Иван Иванов, организира годишна среща по проект „Процесен бенчмаркинг във ВиК дружества в България“, по системата на EBC. Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството откри форума, който се проведе на 20 и 21 февруари в град Стара Загора, България.

Освен участващите в проекта 11 ВиК оператори, част от работната среща бяха Филип Велер от Международната асоциация на ВиК операторите във водосборната област на река Дунав (IAWD) и Питър Дане от Фондация „Европейско сътрудничество за бенчмаркинг“ (EBC Foundation), Ивайло Колев от Световната банка (СБ), представителите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – Иванка Якимова от Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ и Николай Илиев от Дирекция „Търговски дружества и концесии“, представители на ВиК дружества извън проекта, на специализирани компании от водния сектор, Мирослав Митков – бенчмаркинг експерт.

Разглеждани и обсъждани по време на срещата бяха основни резултати от бенчмаркинг данни на ВиК операторите, ключови области, свързани с данните, регулаторни изисквания към ВиК операторите по отношение на регистри и бази данни, и др. В семинарната част на форума участниците от ВиК дружествата се разпределиха на 4 експертни групи, като дискутираха темите за Търговската и финансова ефективност; Ефективността на ползване на водните ресурси; Пречистване и отвеждане на отпадъчни води; Енергийната ефективност. Модераторите на групите – Христина Микуцева от ВиК – Ямбол, Богдана Златкова от ВиК – Благоевград, Станимира Папазчева от ВиК – Стара Загора и Димитър Мишев от ВиК – Пазарджик представиха заключенията, около които се обединиха със своите колеги по набелязани въпроси.

Специализирани лекции по време на срещата представиха компаниите „ИНДЕВР“;  LOCLAIN, Италия; „ПАЙПЛАЙФ България“; PROTOK, Хърватия.

Марио Страхинов, управляващ партньор в „ИНДЕВР“ говори по темата Регулаторни предизвикателства пред ВиК операторите: Качество на данните.

SLOBODAN OCOKOLJIC, Project Sales Manager Europe в LOCLAIN, Italy засегна въпроса за Решения за тръбопроводи и усвояване на енергия.

Представителите на „ПАЙПЛАЙФ България“ – Тодор Найденов, регионален мениджър, Иван Бърдаров, продуктов мениджър и Станимир Георгиев, също продуктов мениджър в компанията, направиха съвместна презентация посветена на Опитът на Пайплайф България с инициативата Знак за качество на БАВ, а също така представиха и решения на фирмата за канализационни шахти и системи. 

TANJA BANIC, Director на PROTOK, Croatia и ALBIN BACUN, също Director на хърватската компания демонстрираха пред участниците ГИС софтуер за следене и анализиране на течове.

Ключово за извършването на анализи, независимо от избраната област, е качеството на анализираната информация. Независимо от усилията на дружествата в сферата на подобрение на предоставената информация един от основните проблеми, който се идентифицира в процеса по събиране и анализиране на данните в проекта по сравнителен анализ е свързан с тяхното качество. В много от операторите не са въведени основни регистри и бази данни, а за голяма част от тях края на 2018 г. е финалният срок за въвеждане на изискуемите регистри и бази данни от страна на Комисията за енергийно и водни регулиране. В тази връзка на събитието бяха поканени компании, които имат богат опит в управление на регистри и бази данни, както и в оптимизирането на процеси в отрасъл ВиК.

Четвъртата годишна среща по проекта за бенчмаркинг завърши с ролева игра, в която участниците се разделиха на две групи, за да изработят сградни водоснабдителни системи с елементи, предоставени от „ЮРОКОМ 2000“. Ментор на професионалистите в надпреварата беше инж. Георги Владов, зам.-председател на БАВ и управител на ВиК – Видин. Отличени като победители бяха и двата отбора, защото подобно на извършването на системния анализ във ВиК дружествата от значение не беше състезателния характер, а споделянето на ноу-хау. Подаръци на двата достойно представили се отбора поднесе Костадин Чичков от „ЮРОКОМ 2000“.

„ДМ АРМАТУРЕН“ и „ЕЛЕКТРА ПОМП“ също подкрепиха бенчмаркинг форума, организиран от БАВ.

За реализирането на проект „Процесен бенчмаркинг във ВиК дружествата в България“ международните партньори осигуряват участието на широк кръг европейски ВиК оператори в процеса по международен бенчмаркинг, който е добре познат в Европа и се осъществява в продължение на 11 години. От четири години този процес е наличен и се предлага и за регионите на България, бивша Югославия, Украйна, Косово и Албания.

 

презентации

Институция / ФирмаПрезентаторПрезентация
Дунавска водна програмаФилип ВелерБългария, IAWD и Дунавска водна програма - Подобряване на ВиК операторите
Европейска бенчмаркинг кооперацияПитър ДанеПрограмата на ЕБК - Учене от добри европейски практики
БАВМирослав МитковОбща информация за проекта
IndeavrМарио СтрахиновРегулаторни предизвикателства пред ВиК операторите:
Качество на данните
Loclain SRLSlobodan OcokoljicРешения за тръбопроводи и усвояване на енергия
Пайплайф БългарияИван БърдаровЗнак за качество на БАВ: Опитът на Пайплайф България
Пайплайф БългарияСтанимир ГеоргиевШахти на Пайплайф България
Пайплайф БългарияТодор НайденовFusion
ProtokТаня БаничГИС софтуер за следене и анализиране на течове
БАВМирослав МитковЗаключителна презентация с предстоящи стъпки

галерия

Translate »