BWA-BG

Дискусионен форум „Подобряване на капацитета на заетите лица във водния сектор в България“

Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

Предварителна програма

23 май 2018 г. (сряда) – Парк хотел Москва, зала Конферанс 5

09:00 – 09:30    Регистрация

. . .

09:30 – 10:00    ОТКРИВАНЕ

 • Малина Крумова, заместник-министър (поканена)
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
 • доц. Иван Н. Иванов, председател (поканен)
  Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
 • Ганчо Тенев, председател (поканен)
  Съюз на ВиК операторите в Република България
 • доц. д-р инж. Ирина Костова, декан на Хидротехническия факултет
  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
 • Иван В. Иванов, председател
  Българска асоциация по водите (БАВ)

. . .

10:00 – 12:15    ПАНЕЛ I: ЗАЕТОСТТА ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР – СЪСТОЯНИЕ
Модератор: проф. д-р инж. Петър Калинков, член на УС на БАВ

10:00 – 10:30   Представяне на проект  „Насърчаване на заетостта във водния сектор“, договор №BG05M9OP001-4.001-0162-C01, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с БФП по линия на Европейския социален фонд
Иван В. Иванов, председател на БАВ

10:30 – 11:00    Резултати от проучването на опита на Унгарска водна асоциация
Виолина Любомирова, Глобал Метрикс ЕООД

11:00 – 11:30    Опитът на Унгарска асоциация по водоснабдяване
Kovacs Balazs, Patko Gergely, Унгарска асоциация по водоснабдяване (MAVIZ)

11:30 – 12:00    Системи за дистанционно обучение
Анна Тодорова, докторант в катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС

12:00 – 12:30    Въпроси и отговори по презентациите

12:30 – 13:30    Обяд

. . .

13:30 – 16:00    ПАНЕЛ II: ЗАЕТОСТТА ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР – ПЕРСПЕКТИВИ
Модератор: проф. д-р инж. Петър Калинков, член на УС на БАВ

13:30 – 14:00    Интересът на младите хора към професионална реализация във водния сектор
доц. д-р инж. Ирина Костова, декан на Хидротехнически факултет, УАСГ

14:00 – 14:30    Представяне на План  за насърчаване на заетостта във водния сектор на България
Марина Димитрова, Глобал Метрикс ЕООД

14:30 – 15:00    Кафе пауза

15:00 – 15:30    Обсъждане на Плана за насърчаване на заетостта във водния сектор на България в дискусионни групи

15:30 – 16:00    Обобщение работата на дискусионните групи, заключения  и закриване на форума

Translate »