BWA-BG

Дискусионен форум „Подобряване на капацитета на заетите лица във водния сектор в България“

Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

Регистрация

Еднодневният форум е безплатен и регистрацията Ви включва достъп до мероприятието, сет материали, обяд, кафе пауза.

Име и фамилия (задължително)

Месторабота (задължително)

Длъжност (задължително)

Email (задължително)

Телефон (задължително)

Translate »