BWA-BG

Иван Иванов

Председател

Иван Иванов е инженер химик по образование. Зает е във ВиК сектора от 1999 г. като 11 години работи в „Софийска вода” АД, където заема постовете главен секретар и прокурист. Инж. Иванов е член на Управителния съвет на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EUREAU). Представител е на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи обществени услуги (CEEP) в Ръководния комитет на Европейското партньорство за иновации в областта на водите (EIP Water) към Европейската комисия. Представител е на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и в работната група за изготвяне на ОПОС 2014-2020 г. Изпълнителен директор на „Индустриален клъстер подземна инфраструктура” и главен редактор на списание „Булаква”.

Виолета Михайлова

Мениджър „Връзки с обществеността и организиране на събития“

Виолета Михайлова е мениджър „Връзки с обществеността и организиране на събития“. Отговорен редактор е на специализирано списание БУЛАКВА.

Част е от екипа на БАВ от 1 ноември 2013 г.

Мариета Иванова

Мениджър „Обучения“

Мариета Иванова е мениджър „Обучения“. Отговоря за цялостната дейност в Центъра по професионално обучение към БАВ. Тя е ВиК инженер по образование.

Част е от екипа на БАВ от ноември 2016 г.

Александър Маринчев

Директор на дирекция "Знак за качество" към БАВ

Александър Маринчев е строителен инженер по образование. Ангажиран с разработката и развитието на новата за Българска асоциация по водите инициатива „Знак за качество на БАВ“. Като фокус на работата му може да се посочи контрола на качеството на продуктите, влагани в инфраструктурните проекти в отрасъл ВиК, в България.

Част от екипа на асоциацията от ноември 2013 г.

Димитър Михалков

Секретар Международни връзки

Димитър Михалков е ВиК инженер по образование. Подпомага цялостната работа в БАВ. Отговорен е за чуждестранната кореспонденция и взема участие в организацията на мероприятията, организирани или в партньорство на Асоциацията.

Част от екипа на асоциацията от юни 2014 г.

Правда Михайлова

Технически секретар

Правда Михайлова е завършила българска филология. В преките и отговорности и задължения влизат организирането на административната работа на Асоциацията и Центъра за професионално обучение ВиК към БАВ, както и финансовата им отчетност. Участва в подготовката на провежданите от Асоциацията събития.

Част от екипа на асоциацията от април 2008 г.