BWA-BG

Годишно отчетно събрание за 2016г.

Новини 1920х600

Годишно отчетно събрание на младежката секция

На 17.03.2016 г. (четвъртък) от 17:30 ч. ще се проведе годишното Общо събрание на Секцията в зала 205 на Хидротехническия факултет при УАСГ. ​Съгласно Устава на БАВ ако в 17:30 ч. не са се събрали 50% от членовете то събранието ще започне от 18:30 ч.
Дневния ред можете да намерите тук.