BWA-BG

„Софийска вода“ АД, част от Веолия, изпълнява проект „Подобряване управлението на активите в Софийска вода АД чрез разработване на нова методика за оценка на физическото състояние на активите“ по Дунавската водна програма.

В тази връзка, „Софийска вода“ АД  обявява конкурс за избор на консултантска компания. Всички консултанти, които отговарят на необходимите изисквания и условия могат да заявят интерес, като предоставят информация, удостоверяваща, че са квалифицирани да извършат услугата. Това са CV по образец, брошури, описание на подобни изпълнени договори/проекти, квалификация на персонала, референции и др). Заинтересованите кандидати могат да получат повече информация от приложените по-долу документи.

Линк към сайта на „Софийска вода“ АД

Автобиография

Покана за заявяване на интерес

Техническо задание за избор на консултант

Методика оценка на водопроводна мрежа

Методика оценка канализационна мрежа

Методика за оценка на Активите

Методика за оценка на състоянието на сградите

Curriculum Vitae

Request of Expressions of Interest

ToR for selection of a consultant

Детелина Тодорова – dtodorova@sofiyskavoda.bg

Симеон Коков – skokov@sofiyskavoda.bg

Детелина Тодорова +359 2 812 24 16

Симеон Коков +359 2 812 24 32