BWA-BG

лекция (Новини 1920х600)

Лекция посветена на законодателството

Младежката Секция към Българската асоциация по водите организира Лекция посветена на Законодателството във водния сектор с инж. Нона Георгиева – държавен експерт дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство“ към МРРБ.
На лекцията ще се разгледат следните аспекти:
– Как се създават наредбите;
– Кой ги обслужва;
– Обвързването им със стандарти;
– Към кого да се обърнат когато имат въпроси;
– Как се променя (актуализира) наредба.

Лекцията ще се проведе на 17.05.2016г. (вторник) от 18.00ч. в УАСГ.

Необходимо е записване на желаещите, за да може да подберем зала с подходящия капацитет. Линк за записване: http://doodle.com/poll/wn52g8q8brg3kk72