BWA-BG

Механично и биологично пречистване на отпадъчни води от населени места 2017

Нов специализиран курс за служители във ВиК дружества, занимаващи се с пречистване на отпадъчни води

Курсът ще се проведе последната седмица на октомври 2017 г. във „ВиК“ ООД Варна и ПСОВ Варна. Допълнителна информация ще бъде налична тук след 1.09.2017 г.

Учебен план

Учебна програма

Translate »