BWA-BG

ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО

Българска асоциация по водите (БАВ) организира и проведе Национален семинар „Зониране на водопроводната мрежа и управление на налягането“. Събитието се състоя на 27 септември 2017 г. в Старосел, област Пловдив. Форумът откри Иванка Виденова, директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Той бе подкрепен от Ивайло Касчиев, главен директор на главна дирекция „ВиК услуги“ в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Иван Иванов, председател на БАВ благодари на участниците за големия интерес:

Вълнувам се, че залата е пълна. Една от основните задачи на Българска асоциация по водите е да организира подобни форуми, на които членове на БАВ да дискутират по важни за водния сектор въпроси, да обменят информация и идеи, и да споделят успешни реализации. Безспорно темата за загубите на вода във водоснабдителните системи е една от ключовите в сектора.

Основен партньор на семинара бе Schneider Electric. Миха Улчар от Petrol d.d., Любляна, представи съвместната дейност на Petrol d.d. и глобалния лидер в енергийното управление и автоматизацията Schneider Electric. Именно те развиват взаимносвързани безопасни, надеждни, ефективни и устойчиви технологии и решения за управление на енергия и процеси, Групата инвестира в проучване и развитие с цел да установи устойчивост при въвеждане на иновации и разнообразни решения с акцент към устойчиво развитие.

Темата за зониране на водопроводната мрежа е особено актуална в контекста на изискванията на Комисията за енергийно и водно регулиране към ВиК операторите за качеството на ВиК услугите. През следващите години в тази област у нас ще се акумулират знания и опит. Съгласно новата Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите, и указанията на КЕВР за нейното прилагане за регулаторния период 2017 – 2021 г., са заложени конкретни прогнозни индивидуални цели за ВиК операторите, включително изискване за програма за зониране на водопроводната мрежа.

Партньори на семинара бяха специализираните компании „КМТ Сервиз“ ЕООД„Аквастарт“ ООД с иновации на Lowara, a Xylem Brand и „Кюбико“ ЕООД.

На форума своя професионален опит споделиха ВиК дружествата „Софийска вода“ АД и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград. Модератори бяха Иван Иванов, председател на Българска асоциация по водите и членовете на УС на БАВ Атанас Паскалев и Ганчо Димитров. Участници в събитието бяха ВиК управители, главни инженери и експерти от операторите, представители на бизнеса и на научните среди, и др

На следващия ден, 28 септември, БАВ проведе още Дискусионен форум „Загуби на вода – реално състояние и перспективи“, в Конгресния център на Международния технически панаир в Пловдив. Участие в двете събития, организирани от Българска асоциация по водите взеха повече от 130 заинтересовани лица от водния сектор.

Българска асоциация по водите е партньор на Пловдивския панаир през настоящата година като подкрепя специално Международната изложба за технологии и управление на водите АКВАТЕХ, която беше представена от 25 до 30 септември. БАВ взе участие в Панаира с щанд, който представи Асоциацията и нейни членове.

 

галерия

 

програма

 

презентации

Институция / ФирмаПрезентаторДлъжностПрезентация
МРРБИванка ВиденоваДиректор дирекция "ВиК"Съответствие с директивите и устойчивост на водоснабдяването и канализацията
КЕВРИвайло КасчиевГлавен директор на главна дирекция „ВиК услуги“ОТЧЕТНО НИВО КЪМ 2015 г. и ПРОГНОЗИРАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 2021 г. от регионалните ВиК оператори
БАВАтанас ПаскалевЧлен на УС на БАВОще веднъж: Защо и как да изграждаме зони за измерване на водопотреблението (DMA)?
Petrol d.d., ЛюблянаМиха УлчарТехническа и икономическа оптимизация на водоснабдителната система с Schneider Electric Aquis
„Кюбико“ ЕООДДобромир МолдовановУправителДобри практики в управлението на данни от измервания на вход водомерни зони
БАВГанчо ДимитровЕкспертНамаляване на загубите на вода в DMA „Голак“, гр. Разлог
„Аквастарт“ ООДПетя РусиноваУправителLOWARA – иновации и ефективност
„Софийска вода“ АДПламен РачевМениджърЗониране в Софийска вода – опит и предизвикателства
Индустриален клъстер Подземна инфраструктураИван Иванов и Деян ПартиновИзпълнителен директор ИКПИ и експертИКПИ – обединени усилия за комплексни инженерни решения

Translate »