BWA-BG

ОП „Околна среда” и Програма за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г

Материал на в. „Строител“

За седма поредна година Камарата на строителите в България (КСБ), Българската асоциация по водите (БАВ) и вестник „Строител“ събраха експертите от ВиК сектора на Националната конференция „Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020“. Форумът се проведе в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“. Домакини на събитието бяха инж. Николай Станков, председател на Управителния съвет (УС) на КСБ, и инж. Иван Иванов, председател на УС на БАВ.

Форумът бе открит от Малина Крумова – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Атанаска Николова – зам.-министър на околната среда и водите, д-р Лозана Василева – зам.-министър на земеделието, храните и горите, доц. д-р Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Модератор на събитието беше инж. Иван Иванов – председател на БАВ. Сред гостите и участ­ни­ците в конференцията бяха Ивелина Василева, председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите (КОСВ), Станислав Иванов, член на КОСВ и зам.-председател на парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, Надя Данкинова, изп. директор на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия, проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“, инж. Благой Козарев, член на Изпълнителното бюро и на УС на КСБ и председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС на КСБ, председател на секция „Високо строителство“ на Камарата и член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, Иван Иванов и Стефан Стоев – членове на УС на КСБ, председатели на Областни представителства на Камарата, членове на УС на БАВ, представители на общини и други. Форумът събра над 200 експерти от ВиК сектора.

Презентации направиха Малина Крумова, Светла Иванова, държавен експерт в отдел „Програмиране и планиране” в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, Ренета Колева, изп. директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и д-р Ивайло Касчиев, гл. директор на ГД „ВиК услуги“ в КЕВР. Можете да изтеглите техните презентации от линковете по-долу.

Още по темата можете да прочетете в сайта на в. „Строител“

 

презентации

Институция / ФирмаПрезентаторДлъжностПрезентация
МРРБМалина КрумоваЗам.-министърАктуални проекти и финансиране в отрасъл водоснабдяване и канализация
МОСВСветла ИвановаДържавен експерт в отдел „Програмиране и планиране” в Главна дирекция ОПОСВодна инфраструктура - ОПОС 2014-2020 г.
ПУДООСРенета КолеваИзп. директорПредприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите
КЕВРИвайло КасчиевГл. директор на ГД „ВиК услуги“Регулаторен период 2017-2021 г.

Галерия

Translate »