BWA-BG

Новини 1920х600

Младежката Секция организира посещение на ПСОВ – гр. Пирдоп и ПСОВ – с. Душанци, което се състоя на 19.11.2016г.

ПСОВ Пирдоп е оразмерена за около 20 000ЕЖ и също ще приема отпадъчните води на гр.Златица(в момента се изгражда колектора).

ПСОВ Душанци е оразмерена за под 2000ЕЖ като натоварването и’ е сезонно и пречистването се извършва с активна утайка.

Повече информация за пречиствателните станции можете да намерите тук

Снимки от събитието: