BWA-BG

БАВ проведе специализиран семинар с основна цел подобряване енергийната ефективност в отрасъл ВиК

В периода 25-26 май 2017 г. Българска асоциация по водите организира семинар с тема „Енергийна ефективност“. Събитието се състоя в Балчик, като присъстваха около петдесет души, включително представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Семинарът започна с кратка презентация от председателя на БАВ – инж. Иван Иванов, в която той даде актуална информация около случващото се във водния сектор. Акцент в представянето му бе развитието на реформите в отрасъл ВиК. Веднага след него думата взе инж. Ина Бояджиева, главен експерт в АУЕР. Тя даде практическа информация относно Закона за енергийната ефективност, като подчерта, че основната част от информацията се актуализира и е достъпна на сайта на агенцията.

Евгени Йорданов и Константин Пачаръзов  представители на основния рекламодател в събитието – Грундфос България ЕООД, представиха опита на фирмата при повишаване на енергийната ефективност в помпените инсталации. Колегите представиха оборудване за помпен одит на съществуващи инсталации, както и програма за обработка на данните и съпоставка между стара и нова инсталация. В допълнение представиха и финансовият инструмент, който Грундфос България ЕООД предлага за реализиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност в помпените инсталации.

Илко Йоцев от фирма „Би Джи Ай“ ООД изнесе обширна презентация по възможностите за финансиране на проекти за внедряване на енергоспестяващи мерки чрез механизмите на ЕСКО договори и договори за енергийни услуги и ползите от бели сертификати.

инж. Мустафа Ахмедов, представител на фирма INEVA показа на присъстващите как чрез изгарянето на утайки може да бъде генерирана енергия, която да бъде изполвана за покриване на част от енергийните нужди на дружеството.

Мирослав Николов от Прострийм Груп представи опитът на фирмата при реализирани различни системи за оптимизация на енергийния мониторинг, което в крайна сметка подобрява енергийната ефективност.

В последната фирмена презентация, изнесена от Миха Улчар от Петрол, Любляна, основен акцент бе цялостното решение за подобрение на управление на процесите във ВиК дружествата, чрез интелигентни системи и свързаните с тях проекти и договори.

На втория ден, преди закриването на семинара, участниците имаха възможността да посетят помпена станция „Балчик“.

галерия

Translate »