BWA-BG

Основната цел на Българска асоциация по водите (БАВ) е да подпомага свободната, професионална дейност на всеки член и да съдейства за решаване на проблемите на водоснабдяването, канализацията, пречистването на природните и отпадъчните води, ефективното използване на водните ресурси и опазване на околната среда в страната.

Търговските дружества предоставящи ВиК услуги в България са дългогодишни членове на БАВ и участват активно в дейността на организацията.

В тази връзка УС на БАВ подкрепя изразеното от браншовата организация Съюза на ВиК операторите в България становище, което може да бъде видяно на интернет страницата на съюза.