BWA-BG

Структура

Структура_младежи

Структура на младежката секция

„Секция на Младите професионалисти във водния сектор – България” към БАВ се ръководи от Координационен съвет от 9 члена, в които е включен и Координатор на Секцията, който ръководи Заседанията. Всички те се избират от Общото събрание на Секцията.
Членовете на Координационния съвет в момента са:
Емил Цанов – Координатор на Секцията,
Васиола Благоева,
Ивайла Алексиева,
Димитър Михалков
Борислав Инджов
Вероника Василева
Антония Антонова
Гергана Иванова
Цвета Енгьозова.

Списък с всички членове