BWA-BG

Приложение на географска информационна система с отворен код Quantum GIS

Picture QGIS

Обща информация за курса

Целта на курса е усвояване на практични знания и умения за използване  ГИС с отворен код в ежедневната работа на специалисти в областта на ВиК мрежи и съоръжения. Тази ГИС е свободно достъпна и много динамично развиваща се в световен мащаб.  Курсът съчетава знания за фундамента на ГИС и практично обучение, специално подготвен с реални данни използвани в Регионалните мастер планове на ВиК дружествата. Разглеждат се въпроси за създаване и управления на ГИС проекти, събиране и обработка на данни, ГИС анализи и автоматизирано генериране на карти, използване и публикуване на данни от и в Интернет.

Документация на курса:

[columns] [span2]

[icon icon=icon-list-alt size=70px color=#01adee ]

Учебен план

[/span2][span2]

[icon icon=icon-list-alt size=70px color=#01adee ]

Учебна програма

[/span2][span2]

[icon icon=icon-list-alt size=70px color=#01adee ]

Анотация на преподавателите

[/span2][/columns]

Галерия от последния проведен курс по Q-GIS в УАСГ на 26.01.2015 г.

Translate »