BWA-BG

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В БЪЛГАРСКИЯ ВиК ОТРАСЪЛ

Специализиран курс, организиран от ЦПО към БАВ

Курсът ще се проведе в три етапа – теоретичен, практически и изпити.

Първият етап (теоретичен) ще е с продължителност 5 дни и ще се проведе на територията, обслужвана от ВиК ООД – Варна с управител – г-н Валентин Вълканов. Вторият етап (практически) ще е с продължителност 3 дни и ще се изразява в демонстрация и придобиване на опит за измерване и изчисляване на енергийна консумация на избрано от курсистите съоръжение в зависимост от нуждите на съответното ВиК дружество с цел изготвяне на проектно предложение за енергийно ефективно решение. За целта на курсистите ще бъдат предоставени средства – измервателни уреди и софтуерни решения, с които те да могат да боравят. След втория етап курсистите ще могат да ползват измервателните уреди на БАВ и да ползват при необходимост експерт от БАВ за извършване на енергийния одит и изготвянето на съответният план за енергийна ефективност. Третият етап (изпити) е свързан с представяне на резултатите от направени измервания с предоставената апаратура и изготвено проектно предложение за енергийно ефективно решение на дадено съоръжение. Неговата продължителност ще е 1 ден.

Таксата за участие за трите етапа е 1500 лв. В нея са включени всички необходими учебни материали, ръководство с пълен набор от лекции, обяд и кафе-паузи. Пътни, нощувки и дневни се заплащат от курсистите. Подробности за начина на плащане и мястото на провеждане ще Ви бъдат съобщени допълнително, след изпратен от Ваша страна регистрационен формуляр.

Успешно завършилите курса получават УДОСТОВЕРЕНИЕ за част от професия, съгласно Закона за професионалното образование и обучение, което е официален държавен документ за квалификация.

За допълнителни въпроси – инж. Мариета Иванова – ръководител обучения – 0888 755 275

Translate »