BWA-BG

БАВ организира специализирана конференция, посветена на утайките от ПСОВ

Като продължение на провелата се през 2017 г. първа конференция с тема „Утайките от ПСОВ: Проблеми и решения“ и в синхрон с предварителната си програма за 2018 г. Българска асоциация по водите организира национална конференция с тема „Оползотворяване на утайките от ПСОВ“. Форумът предстои да се проведе в периода 27-28 септември 2018 г. в Старосел, България.

Събитието има за цел да продължи и развие основни теми и въпроси, поставени на конференцията през миналата година, като разгледа и оцени различни методи за генериране на утайки, съвременни методи за тяхното използване като продукт, а не като отпадък и не на последно място да предложи иновативни и технико-икономически изгодни решения за третиране и оползотворяване на постоянно нарастващите и трупащи се количества утайки от ПСОВ.

При интерес и желание да представите доклад по темата или да рекламирате своята дейност, моля, свържете се с БАВ на посочените по-долу контакти.

Конкурс "Най-добра пречиствателна станция за отпадъчни води в България"

Линк към страницата на събитието

Translate »