Skip to main content
Търсене
Новини

Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ

Конференция Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ 2012   Над 300 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) са необходими на страната - заяви при откриването…
Новини

Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи

Пета международна конференция Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи   Събитието се проведе на 19-20 ноември 2012 г. в Интер Експо център, София. Регистрирани…
Translate »