BWA-BG

Зам.-министрите  Красимир Живков и Малина Крумова връчиха награди на отличените

На церемонията по награждаване в Конкурса „Най-добра пречиствателна станция за отпадъчни води в България“ за 2017 г., организиран от Българска асоциация по водите (БАВ), отличия получиха всички участници – общо 13 ПСОВ. Наградените с плакети обаче бяха само четири. Събитието се състоя на 28 септември в Международния пловдивски панаир.

Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, връчи плакет „Икономически най-ефективна станция“ (с над 100 000 еквивалент жители) на ПСОВ Варна. Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова награди ПСОВ Кубратово с плакет „Енергийно най-ефективна станция“.

Илияна Тодорова, директор на дирекция „Управление на води“ в МОСВ поднесе плакет за най-иновативна станция на ПСОВ Благоевград. Инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив връчи плакет за ресурсно най-ефективна станция (с над 100 000 ЕЖ) на ПСОВ Сливен.

„Трябва да се подобрява екологичната инфраструктура, защото целта ни е по-високи качество на живот“, отбеляза зам.-министър Красимир Живков. Той посочи, че по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са финансирани 50 пречиствателни станции – 36 от съоръженията са нови, а 14 реконструирани. През настоящия период се предвижда финансирането на още 18 съоръжения. Живков пожела на всички участници успех в ежедневната им отговорна работа.

„За да бъде една пречиствателна станция „най-добра“ това зависи от усилията на много хора. Зависи от добри проектантски решения, от доброто изпълнение на строителството, от добрите контролни функции на надзора, който е там, за да гарантира качеството на строителството. И зависи от хората, които след това работят на тези станции. Тези хора са наистина най-важни в експлоатационната част“, отбеляза зам.-министър Малина Крумова.

Идеята за Конкурса на БАВ се заражда във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“ за периодите 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., с финансиране от Европейския съюз. „Желанието ни е от хората, които работят на тези съоръжения да разберем какво е полезно, разумно и дори красиво в техните ПСОВ, както и какво може да бъде променено.“, сподели председателят на БАВ инж. Иван Иванов. За журито се оказва невъзможно да избере един най-голям победил, затова отличава всички участници спрямо различни постижения в тяхната станция и дейности, стана ясно на церемонията.

Председател на журито бе доц. д-р инж. Ирина Костова, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ (Университет по архитектура, строителство и геодезия) – София. Членове бяха Илияна Тодорова – директор на дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, проф. д-р инж. Богдана Куманова – дългогодишен преподавател в Химико-технологичен и металургичен университет), и председателят на БАВ инж. Иван Иванов, който е експерт „ПСОВ“ – възпитаник на ХТМУ в София и Висшия национален институт за химични технологии в Тулуза, Франция.

Според журито най-приятна работна среда има в ПСОВ Павликени, а най-активен е екипът на ПСОВ Силистра – отличията връчи Евелина Апостолова, зам. областен управител на област Пловдив. Най-натоварената станция (по замърсителен товар) е ПСОВ Поморие, а ресурсно най-ефективна (с под 100 000 ЕЖ) е ПСОВ Горна Оряховица – отличията поднесе доц. Стефан Шилев, директор на Регионална инспекция по околна среда и води – Пловдив. На събитието стана ясно, че най-безаварийна е ПСОВ Свищов, а икономически най-ефективна (с под 100 000 ЕЖ) е ПСОВ Попово – отличията даде инициаторът на събитието инж. Иван Иванов, председател на БАВ. Спартак Николов, управител на ВиК – Пловдив връчи отличието за най-бързо разрастваща се станция на ПСОВ Меден рудник в Бургас. За най-креативен бе посочен екипът на ПСОВ Монтана, а за най-ентусиазиран този на ПСОВ Русе. Отличията поднесе председателят на журито доц. Ирина Костова.

„Благодарим на всички участници в конкурса, на всички гости. Благодарим на нашите партньори от „ИСА 2000“ ЕООД – водеща строителна компания на територията на България, която предлага цялостни решения в областта на инфраструктурата, недвижимите имоти и производството на строителни материали“. С тези думи председателят на БАВ закри церемонията, която се проведе преди закриването и на международната изложба за технологии и управление на водите „АКВАТЕХ“ в Международния пловдивския панаир.

Translate »