Skip to main content

На 4 април 2022 г. се проведе редовно Общо отчетно-изборно събрание на БАВ. Събитието се проведе при предварително обявения дневен ред, вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията. Смятаме, че едни от най-важните решения и събития са избора на нов председател, а именно инж. Иван Иванов, малка промяна в останалата част на Управителния съвет на Асоциацията, както и приемането на нов членски внос, важащ за индивидуални и корпоративни членове. За подробности публикуваме тук протокола от събранието, а също така допълнително можете да видите отчетния доклад за дейността на БАВ през 2021 г. на тази страница.

Допълнително, в една кратка пауза между дискусиите към всички отчети и процедурни решения, от БАВ използвахме момента, за да връчим докладите на присъстващите участници в проект „Сравнителен анализ на ВиК дружества“, изпълняван от БАВ, както и официалното награждаване на победителите в тазгодишния фотоконкурс на БАВ „Влажните зони в България“. На място доклад, заедно със сертификат за участие получиха управителите и координаторите по проекта на ВиК Благоевград, ВиК София област и ВиК Търговище.

Накрая, но не на последно място на мероприятието дойдоха членовете на журито в ежегодния фотоконкурс на БАВ с тема тази година „Влажните зони в България“, за да наградят победителите. Изразяваме нашата благодарност към г-жа Мария Ачкова – зам.-министър на околната среда и водите (председател на журите), г-жа Ренета Колева – изпълнителен директор на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, доц. Галя Бърдарска – съветник на заместник министър-председателя по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, както и председателя на Съюза на ВиК операторите в Република България – г-н Ангел Престойски, за тяхната активност по време на оценяването на фотографиите. По-долу оставяме две снимки от награждаването, както и победителите по ред (I, II, III място на журито, награда на институция (СВиКОРБ) и награда на партньор – денонощни копирни центрове „Мания принт“.

Translate »