BWA-BG

Как да кандидатстваме за Знак за качество на БАВ

Kandidatstvane ZK

Как да кандидатстваме за ‚,Знак за качество на БАВ“

След като вече сте взели решението да сертифицирате доброволно продуктите си със „Знак за качество на БАВ“  или да ги сертифицирате в задължителната сфера, моля да попълните: Заявление за сертификация. При запитване ще Ви изпратим Сертификационните схеми (за доброволна сертификация със „Знак за качество на БАВ“ – схема „А“, за задължителна сертификация по утвърдени процедури от МРРБ – схема „В“). За обработката на документите се заплаща еднократно „Такса за обработка на документи“. Ценовата оферта за сертификация се определя на база на утвърден в дружеството Ценоразпис, както и след съобразяване със следните налични фактори: 

  • брой/ групи на заявените продукти;
  • отдалеченост и брой на производствената/-ите площадка-и;
  • обхват на сертификация.

Банковата сметка на „БУЛАКВА Стандарт“ ЕООД е:  IBAN: BG77 UNCR 7000 1523 2626 28 BIC : UNCR BG SF Търговска банка: УниКредит Булбанк, София, клон Лозенец

След като получим попълнените от вас документи и платежното нареждане за „Такса за обработка на документи“, ние:

ще разгледаме документите в рамките на 5 (пет) работни дни;

ще Ви изпратим отговор за сертифициране със „Знак за качество на БАВ“ или със „Сертификат за съответствие“ и ценова оферта;

ще Ви изпратим Договор за сертифициране, придружен от съответната Схема за сертификация („А“, „В“).

БАВ не възстановява внесената „Такса за обработка на документи“ в случай на отказ за издаване на сертификата от наша страна.

След като уредим гореупоменатите стъпки, можем да продължим с подписване на Договор за сертифициране

Организационна структура / Organizational structure

Политика / Policy

Етапи на процеса по сертифициране / Certification stages

Правила за използване на знаци / Rules for marks usage

Заявлениe / Application

Полезни линкове:

Translate »