Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“8154″ img_size=“full“]

В наскоро публикуваната Бяла книга „Вода и кръгова икономика“ се подчертават множеството допирни точки между  инициативите и принципите на кръговата икономика и управлението на водните ресурсите и услуги

Преди всичко подходът следва да бъде на системен, териториален и водосборен принцип, за разлика от секторния и фрагментиран подход, който често се прилага на национално и международно равнище.

Това е сложен въпрос, включващ различни сектори, които се занимават с  предоставяне и използване на продукти или услуги за битови, промишлени или селскостопански цели или други видове употреба, които влияят върху качеството на водата, свързана с човешката дейност. Затова в него се включват много участници, за което свидетелства роя и разнородния характер на членовете на работната група, която е разработила Бялата книга. Сред тях са представителите на  комунални услуги (включително италианската група HERA), технологични индустрии, компании от хранително-вкусовата и химическата промишленост, както и гиганти на информационните и комуникационните технологии като Google, Microsoft и Dell. По-долу представяме картина на сектора, очертана от Франческо Фатоне – член на Научния  комитет на ECOMONDO, доцент по химическо и екологично инженерство във факултета по инженерство към „Политехническия университет на Марке“ и координатор на иновационните дейности на програмата „Хоризонт 2020 SMART-Plant“:

https://forfuture.ecomondo.com/landing-en/fatone/

Translate »