BWA-BG

Пета работна среща по проект WATenERgy CYCLE

БАВ бе домакин на петата проектна среща

На срещата бе осбъден напредъка по същинското изпълнение на проекта, който за партньорите се изразява в различни, но сходни дейности. За водещия партньор – ВиК Лариса основна цел е повишаване на енергийната ефективност. Това е заложено да стане чрез закупуване и инсталиране на система за възстановяване на енергията с помощта на три IE3 двигатели с висока енергийна ефективност, два инвертора и специална инсталация в централната помпена станция на града.

В Козани, Гърция с цел повишаване на ефективното водопотребление и енергийната ефективност е предвидено закупуване на система за възстановяване на енергия и автоматизирано отчитане (700 водомера и 5 малки хидротурбини), които са инсталирани по мрежата и се събират данни, които ще бъдат анализирани.

В Корча, Албания, имайки за цел повишаване на ефективното водопотребление е закупуван на автомобил, оборудван с екипировка за откриване на течове, за анализ на потока, аквафон и анализатор.

В Никозия, Кипър е закупено оборудване за управление на налягането на водата (PRVs) и интелигентни водомери PILLAR със софтуер. Крайната цел е повишаване на ефективното водопотребление и енергийната ефективност, като в проекта е предвидено и обучение със закупената апаратура.

За България е предвидено закупуването, обучението и използването на оборудване за следене шум и налягане в тръбопроводната мрежа, а след това и точно локализиране на скрити течове, както и наблюдение на канализационна мрежа. Тези активности са разделени в три пилотни дейности.

Translate »