BWA-BG

Поддръжка и експлоатация на външни ВиК мрежи

1. Mreji

Обща информация за курса

Целта на курса е да се дават практични знания, полезна информация и данни за наличните водни ресурси в света и България, кръговрата на водата в природата. Засегнати са много теми като: основни понятия в хидрологията и хидравликата, водоснабдителни и канализационни системи и схеми, външни водопроводи, помпи и помпени станции, безизкопни технологии и др.

Документация на курса:

[columns] [span2]

[icon icon=icon-list-alt size=70px color=#01adee ]

Учебен план

[/span2][span2]

[icon icon=icon-list-alt size=70px color=#01adee ]

Учебна програма

[/span2][span2]

[icon icon=icon-list-alt size=70px color=#01adee ]

Анотация на преподавателите

[/span2][/columns]

Translate »