Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“8050″ img_size=“full“]

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ,

Навярно знаете, че приех предложението на Министерството на регионалното развитие и благоустройство да заема позицията на председател на Управителния съвет на новоучредения „Български ВиК холдинг“ ЕАД и от 05.05.2020 г. изпълнявам тази длъжност.

Няма нормативна пречка да изпълнявам паралелно с това и функциите на председател на Българската асоциация по водите (БАВ), но смятам за мое морално задължение да предоставя възможността друг да поеме тази важна за водния сектор позиция. Така не само ще мога приоритетно да вложа усилията си в новото начинание, свързано с просперитета на отрасъл ВиК в България, но ще дам възможност БАВ да запази статута си и репутацията на независима неправителствена организация.

Във връзка с това, на заседание на Управителния съвет на Българската асоциация по водите се взе решение предстоящото Общо събрание, насрочено за 29 юни 2020 г., да бъде отчетно-изборно. Изпращаме ви покана с дневен ред, която може да откриете и на страницата на Сдружението в Търговски регистър.

В очакване на предстоящото събрание бих искал да споделя с вас, че освобождавам позицията на председател на Българската асоциация по водите с твърдото убеждение, че нашата организация ще продължи уверено да бъде неотменен фактор във водния сектор на България, като преследва основните си цели.

Две от стратегическите цели, които преследваме през всичките 8 години, през които съм начело на организацията, са на път да бъдат постигнати в най-скоро време, а именно:

  • специализиран Закон за ВиК услугите,
  • отделен Воден регулатор.

Реализирането на тези цели ще постави на по-висока основа водоснабдителните и канализационните услуги и ще покаже, че политическата класа вече осъзнава ключовото им значение за здравето на хората и развитието на регионите и икономиката на страната.

Същевременно оставям организацията в добро финансово състояния, с два успешно изпълнени европейски проекта и трети, одобрен за изпълнение, компетентен екип и дъщерна фирма с голям потенциал за развитие.

Независимо от избора за нов председател, аз оставам напълно отдаден на организацията, като неин редови член.

Очаквам ви на Общо отчетно-изборното събрание на БАВ на 29 юни 2020 г. в сградата на Университета по строителство, архитектура и геодезия.

Иван Иванов
председател на БАВ

П.С.: За Общото събрание ще бъдат взети всички предпазни мерки, препоръчани от Министерството на здравеопазването във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19. Повече информация за самата организация ще получите в следващите дни.

Translate »