BWA-BG

Пречистване на отпадъчни води 2016

Национален семинар на БАВ „Пречистване на отпадъчни води“

Радвам се да видя толкова много хора на поредния семинар, организиран от Българската асоциация по водите (БАВ). Очаквах този голям интерес, защото темата за пречистването на отпадъчните води е наистина актуална. Знаете колко много ПСОВ бяха изградени и е време да говорим за това как се експлоатират, и дали наистина изпълняват целите, за които са направени. С тези думи председателят на БАВ инж. Иван Иванов откри Национален семинар „Пречистване на отпадъчни води“, който се проведе на 29 септември 2016 г. в Старосел.

Участие във форума взеха около 100 души – представители на институции, управители на ВиК оператори, главни инженери в дружествата, ръководители на ПСОВ, представители на научните среди и бизнеса и др.

Ивета Маринова, началник на Отдел „Стратегическо управление“ в Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ на МРРБ поднесе приветствие, към организаторите на семинара от страна на зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков: „Форумът се провежда в момент, когато сме пред предизвикателството да намерим дългосрочни и устойчиви решения и да дефинираме подходящите алтернативи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, за да изпълним ангажиментите поети със споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Убеден съм, че този форум ще спомогне обмяната на опит и добрата координация между страните“.

Семинарът продължи с презентация на Георги Терзов, началник на Отдел „Управление на речните басейни” в Дирекция „Управление на водите” на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Той говори за политиката на ведомството за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води – изпълнение на европейските директиви.

Йоланта Колева, началник на Отдел „Контрол и решаване на спорове – ВиК услуги“ в Комисията за енергийно и водно регулиране представи темата „Ефективно управление на ПСОВ, с цел оптимизиране на експлоатационните разходи“.

Партньори на събитието, организирано от неправителствената организация, бяха три браншови компании  – „МЦ – Баухеми“ ЕООД, „КВТ Констракшън” ООД и „Aтлас Копко България“ ЕООД. За ремонта и защитата на стоманобетонни конструкции и съоръжения в ПСОВ говори Костадин Костадинов, управител на „МЦ – Баухеми“.

В панел две с модератор проф. д. н. инж. Румен Арсов – член на УС на БАВ, посветен на механичното и биологично пречистване на отпадъчните води, опита на „ВиК“ ООД – Русе сподели инж. Валери Станчев, ръководител на градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Решения за управление на отпадъчните и повърхностни води даде Теменужка Павлова от „КВТ Констракшън”, част от KWT Group. За българския опит в механичното пречистване на отпадъчни води разказа инж. Даниела Джингарова от „ПроСтрийм Груп“ ЕООД. Темата „Ефективност и технология за получаване на компресиран въздух с ниско налягане“ представи Берт Диркс от „Aтлас Копко България“. Пред аудиторията той представи продукти на компанията – въздуходувки и компресори с ниско налягане. Събитието продължи с дискусия на участниците по презентациите във форума.

Модератор на третият панел в семинара беше доц. д-р инж. Ирина Рибарова от УАСГ. Той бе озаглавен „Експлоатация и оптимизация на пречиствателни съоръжения в ПСОВ“. Участниците във форума споделиха полезни практики от натрупания опит. „От вода към енергия – СПСОВ Кубратово“, така бе озаглавена лекцията на  Желяз Рангелов, старши мениджър „Пречистване на отпадъчни води“ в „Софийска вода“ АД. За измерването и управление на флуидни потоци при пречистване на отпадъчни води говори инж. Добри Делчев от „Делчев и Син – ДИД“ ЕООД. Той направи анализ на състава на биогаза. Как става използването на кислород в процесите на пречистване на отпадни води разказа Невио Корна от „СИАД България” ЕООД. Форумът завърши с презентация на инж. Мариана Колева от УАСГ, посветена на оптимизацията на ПСОВ чрез компютърно моделиране, след която имаше оживено обсъждане в залата по темите в панела.

На следващия ден, 30 септември, участниците в семинара „Пречистване на отпадъчни води“ организирано посетиха Международния панаир в Пловдив и по-специално специализираната изложба АКВАТЕХ.

Окончателна програма

Презентации

ПрезентаторИнституция / ФирмаДлъжностПрезентация
Георги ТерзовМОСВНачалник Отдел „Управление на речните басейни” в Дирекция „Управление на водите”Политика на МОСВ за изграждане на ПСОВ
инж. Йоланта КолеваКЕВРНачалник отдел „КРС - ВиК услуги“Ефективно управление на ПСОВ, с цел оптимизиране на експлоатационните разходи
Костадин КостадиновМЦ БаухемиУправителРемонт и защита на ПСОВ
инж. Валери СтанчевВиК РусеРъководител ПСОВОпитът на „ВиК“ ООД Русе в пречистването на отпадъчни води
Теменужка Павлова„КВТ Констракшън”, част от KWT GroupРешения за управление на повърхностни и отпадни води
инж. Даниела Джингарова„ПроСтрийм Груп“ ЕООДБългарският опит в механичното пречистване на отпадъчни води
Берт Диркс„Aтлас Копко България“Въздуходувки и компресори с ниско налягане
инж. Желяз Рангелов„Софийска вода“ АДСтарши мениджър „Пречистване на отпадъчни води“„От вода към енергия – СПСОВ Кубратово“
инж. Добри Делчев „Делчев и Син – ДИД“ ЕООДУправителИзмерване и управление на флуидни потоци при пречистване на отпадъчни води
Невио Корна„СИАД България” ЕООДПриложения на чист кислород в ПСОВ
инж. Мариана КолеваУАСГГл. асистентОптимизация на ПСОВ чрез компютърно моделиране

Галерия

Translate »