BWA-BG

Структура

Структура на младежката секция

„Секция на Младите професионалисти във водния сектор – България” към БАВ се ръководи от Координационен съвет от 9 члена, в които е включен и Координатор на Секцията, който ръководи Заседанията. Всички те се избират от Общото събрание на Секцията.

Членовете на Координационния съвет в момента са:

  • инж. Борислав Инджов – координатор
  • инж. Васиола Благоева
  • инж. Димитър Михалков
  • инж. Гергана Иванова
  • инж. Антония Антонова
  • инж. Вероника Василева
  • инж. Емил Цанов

Списък с всички членове

Translate »