BWA-BG

Пречистване на природни води

2. Pitejni vodi

Обща информация за курса

Целта на курса е да се дават практични знания, полезна информация и данни за наличните водни ресурси в света и България, кръговрата на водата в природата и пречистването на питейните и отпадъчните води. Засегнати са много теми като: математически пресмятания, лабораторни анализи, микробиология, контрол на качеството на водата, методи и съоръжения на пречистване и обеззаразяване на природните води и други. Има осигурено практическо занятие.

Документация на курса:

[columns] [span2]

[icon icon=icon-list-alt size=70px color=#01adee ]

Учебен план

[/span2][span2]

[icon icon=icon-list-alt size=70px color=#01adee ]

Учебна програма

[/span2][span2]

[icon icon=icon-list-alt size=70px color=#01adee ]

Анотация на преподавателите

[/span2][/columns]

Translate »