BWA-BG

Защо Знак за качество

 

даАА

Защо Знак за качество на БАВ

В текущия строителен процес в България се наблюдава един съществен недостатък свързан с липсата на стриктен контрол върху качеството на влаганите материали в големите инфраструктурни обекти. Към момента той се изпълнява от надзорни фирми, които имат задължение да прегледат и удостоверят визуално дали номенклатурата описваща съответния продукт отговаря на декларираните характеристики, което се смята за достатъчно. Липсата на текущ контрол чрез физическо изпитване на материалите доставени на един обект или разпространени в търговската мрежа остава широко отворена врата за злоупотреби, чрез влошаване на качеството им с цел намаляване на тяхната себестойност, респективно продажна цена.

С цел да подпомогне лоялната конкуренция в сектора, Българска асоциация по водите започна инициативата „Знак за качество на БАВ“. Чрез нея всеки производител, който има самочувствие, че доставяната от него на българския пазар продукция отговаря на нормативните изисквания, има възможност доброволно да заяви желание за тестване. Асоциацията въведе сертификата „Знак за качество на БАВ“, който гарантира, че върху даден продукт е извършен стриктен, допълнителен контрол по ясно описани стандарти и методика.

Към момента сертификатът „Знак за качество на БАВ“ е част от изискванията в проекти, финансирани по европейски програми и представлява инструмент за контрол на качеството на доставените материали от страна на възложителите.

Поставената върху произведения материал маркировка „Знак за качество на БАВ“ гарантира, че заложените от проектанта материали, са с доказано високо качество и отговарят на производствените стандарти. Контролът върху материалите се осъществява чрез проверки на случаен принцип като се доказва чрез тестване в акредитирана лаборатория – пробните тела се изземат от различни обекти минимум 2 пъти годишно. Проверката се извършва по строго определен ред и с оказване на пълен контрол върху изследването. Към настоящия момент в обхвата на изпитваните и сертифицирани материали попадат пластмасови тръби, стъклокерамични тръби, пластмасови ревизионни шахти. Асоциацията цели да разширява обхвата на изпитваните и сертифицирани материали и вече дава възможност на производители на тръби от стъклопласт, тръби от сферографитен чугун, капаци и решетки за ревизионни шахти (чугун), тръби и шахти от бетон, армиран бетон, също да преминат процедурата на БАВ. Фирмите със сертификат „Знак за качество на БАВ“, за част от своите продукти са : „Пайплайф България“ ЕООД, „Юроком 2000“ ООД, Inter Construction DOOEL, Konti Hidroplast DOOEL, ТП Щайнцойг Керамо Н.В, Spiral Pipes Technics D.O.O.

Повече информация за сертифицираните продукти може да откриете тук.

Translate »