BWA-BG

Знак за качество

znak_chist

Знак за качество

Дейността на Българска асоциация по водите (БАВ) – „Знак за качество на БАВ“, е доброволна продуктова сертификация, целяща да повиши надеждността на ВиК материалите, влагани при изграждането на проекти у нас. Първоначално организацията въведе маркировката  само за пластмасови тръби, но с разширяването на дейността този обхват вече покрива стъклокерамични тръби и други материали. В случай, че даден продукт притежава Знака, това е гаранция за  извършен стриктен, допълнителен контрол по ясно описани стандарти и методика, заимствани от успешни и доказали се с времето Европейски практики .

Маркировката „Знак за качество на БАВ“ не е задължителна, но дава сигурност на инвеститора. Всяка компания, независимо дали българска, или чуждестранна, вносител, или производител може да внесе заявление с желание да получи Знака. Преследваните цели са няколко.

  • Понижаване броя на авариите, които всеки един гражданин на страната заплаща.
  • Подобряване качеството на използваните в подземната инфраструктура продукти.
  • Развитие на лоялна конкуренция в производството и доставките на тръби на българския пазар.

Дейността е аналог на европейски маркировки като Грис в Австрия, ЕнПиЕм в Норвегия, КИВА в Холандия, а е доказано, че тези маркировки работят ефективно в редица развити страни, повече от 20-30 години.

Повече за това как да кандидатстваме за Знак за качество на БАВ можете да прочетете тук.

Списък на сертифицираните продукти можете да намерите тук.

Translate »