BWA-BG

безплатно тридневно обучение по европейски проект за насърчаване на заетостта във водния сектор

безплатно тридневно обучение по европейски проект за насърчаване на заетостта във водния сектор

Българска асоциация по водите (БАВ) и Центърът за професионално обучение към БАВ „Водоснабдяване и канализация“ провеждат безплатно тридневно обучение по европейски проект за насърчаване на заетостта във водния сектор.

Обучението предстои да се състои на:

  • 31 юли, 1 и 2 август във Враца
  • 7, 8, 9 август в Хасково
  • 9, 10, 11 август в Сливен
  • 13, 14, 15 август в Шумен
  • 15, 16, 17 август във Велико Търново
  • 21, 22, 23 август в София
  • 23, 24, 25 август в Кюстендил

Тридневното обучение включва разглеждане на теми за основни понятия в пречистването на природни и отпадъчни води, индивидуални системи за пречистване на отпадъчни води. То ще завърши с преминаване на тест и получаване на сертификат.

Българска асоциация по водите (БАВ) изпълнява проект „Насърчаване на заетостта във водния сектор“, финансиран от Европейския съюз по линия на Европейския социален фонд и съфинансиране, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос: „Транснационално сътрудничество“, Процедура: „Транснационални и Дунавски партньорства за заетост и растеж“, с Управляващ орган Министерството на труда и социалната политика.

Проектът предвижда изпълнението на комплекс от дейности, идентифицирани на основата на обективните нужди на водния сектор в Република България от квалифицирана работна сила, популяризиране на дейностите, свързани с развитието и ефективността на сектора и адаптирането на процесите, подходите и човешкия капитал към общоевропейското ниво на развитие и ефективност. Включени са дейности за трансфер на добри практики, иновативни подходи, методи за повишаване на квалификацията и потенциала за развитие на заетите и заинтересованите лица във водния сектор.

В проекта са предвидени серия от мероприятия за постигане на целите. Част от тях са тридневните безплатни обучения на лица за повишаване на техните знанията и уменията в областта на ВиК, които ще се състоят градовете Враца, Хасково, София, Кюстендил, Сливен, Шумен и Велико Търново. Преди обученията БАВ проведе седем информационни събития в 7-те областни града.

С програмата на обученията можете да се запознаете по-долу.

Телефон за регистрация за участие: 0888 75 52 75 – Мариета Иванова

Translate »