[vc_single_image image=“5922″ img_size=“full“]

безплатно тридневно обучение по европейски проект за насърчаване на заетостта във водния сектор

Българска асоциация по водите (БАВ) и Центърът за професионално обучение към БАВ „Водоснабдяване и канализация“ провеждат безплатно тридневно обучение по европейски проект за насърчаване на заетостта във водния сектор.

Обучението предстои да се състои на:

  • 31 юли, 1 и 2 август във Враца
  • 7, 8, 9 август в Хасково
  • 9, 10, 11 август в Сливен
  • 13, 14, 15 август в Шумен
  • 15, 16, 17 август във Велико Търново
  • 21, 22, 23 август в София
  • 23, 24, 25 август в Кюстендил

Тридневното обучение включва разглеждане на теми за основни понятия в пречистването на природни и отпадъчни води, индивидуални системи за пречистване на отпадъчни води. То ще завърши с преминаване на тест и получаване на сертификат.

Българска асоциация по водите (БАВ) изпълнява проект „Насърчаване на заетостта във водния сектор“, финансиран от Европейския съюз по линия на Европейския социален фонд и съфинансиране, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос: „Транснационално сътрудничество“, Процедура: „Транснационални и Дунавски партньорства за заетост и растеж“, с Управляващ орган Министерството на труда и социалната политика.

Проектът предвижда изпълнението на комплекс от дейности, идентифицирани на основата на обективните нужди на водния сектор в Република България от квалифицирана работна сила, популяризиране на дейностите, свързани с развитието и ефективността на сектора и адаптирането на процесите, подходите и човешкия капитал към общоевропейското ниво на развитие и ефективност. Включени са дейности за трансфер на добри практики, иновативни подходи, методи за повишаване на квалификацията и потенциала за развитие на заетите и заинтересованите лица във водния сектор.

В проекта са предвидени серия от мероприятия за постигане на целите. Част от тях са тридневните безплатни обучения на лица за повишаване на техните знанията и уменията в областта на ВиК, които ще се състоят градовете Враца, Хасково, София, Кюстендил, Сливен, Шумен и Велико Търново. Преди обученията БАВ проведе седем информационни събития в 7-те областни града.

С програмата на обученията можете да се запознаете по-долу.

Телефон за регистрация за участие: 0888 75 52 75 – Мариета Иванова