BWA-BG

Корпоративно членство

Корпоративно членство в БАВ

Корпоративно членство в БАВ

За получаване на корпоративно членство в БАВ, благодарение на което ще получите достъп до важна и актуална информация, засягаща отрасъл ВиК, е необходимо да представите или по електронен път на нашия и-мейл, или в централния офис на Асоциацията следните документи:

  1. Молба за корпоративно членство
  2. Копие от съдебната регистрация на фирмата

След одобрение, получено на редовно заседание на Управителния съвет на БАВ ще получите уведомително писмо. След това, но не по-късно от края на календарната година трябва да бъде заплатен годишен членски внос по банков път. Размерът му за 2019 г., приет от Общото събрание на 11 април 2019 г., е по 5 лв. на човек от списъчния състав на фирмата, но не по-малко от 750 лв. В случай, че се нуждаете от оригинална фактура, за да извършите плащането, моля, свържете се с нас на официалния ни и-мейл адрес.

Банковата сметка на БАВ е следната:

IBAN : BG 17 UNCR 9660 1087 3014 07
BIC : UNCR BGSF
Търговска банка: УниКредит Булбанк, София, клон Лозенец

ВиК дружества – корпоративни членове на БАВ

Фирми – корпоративни членове на БАВ

 

Translate »