Skip to main content
НовиниНовиниСъбиния на партньори

Конференция Световен ГИС Ден

Всяка година през месец ноември светът отбелязва Световния ден на Географските информационни системи. Поради действащата в момента извънредна епидемична обстановка и отчитайки рисковете за събиране…
Събиния на партньори

КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА VIA EXPO, 14 – 15 НОЕМВРИ 2019, ГРАНД ХОТЕЛ „ПЛОВДИВ“

ПОДДРЪЖКА НА ИНДУСТРИАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИИ Via Expo организира конференция и съпътстваща изложба „Поддръжка на индустриални съоръжения и сгради. Предотвратяване на аварии“.…
Събиния на партньори

Осми Българо-Австрийски семинар

Хидроложки опасности и свързаните с тях проблеми Катедра „Хидротехника и хидромелиорации“, приемник и продължител на Катедра „Хидротехника“ към Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ),…
Събиния на партньори

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ – БЪЛГАРИЯ И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2019”

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Министерството на регионалното развитие и благоустройството Министерството на околната среда и водите Министерството на енергетиката Агенция "Пътна инфраструктура"…
Translate »