Председател

ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ (05.2022 – до сега)

Инж. Иван Иванов е председател на Сдружение „Българската асоциация по водите – БАВ” от 2012 до 2020 г. Към момента е председател на УС на Фондация „Европейско сътрудничество за бенчмаркинг“ (EBC Foundation) за 2018 г.

Изпълнителен директор е на сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура” (ИКПИ). Член е на работните групи по питейни и отпадъчни води, както и по правни и икономически въпроси на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EurEau). Представител е на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Завършва Френската гимназия в София и Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). Магистър е по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление (IFAG) в столицата и от Американския университет в България (AUBG). Специализира във Висшия национален институт за химични технологии (ENSIGC) в Тулуза, Франция.

Зает е в областта на водния сектор и ВиК отрасъла от 1999 г., като 11 години работи в „Софийска вода” АД, където заема постовете главен секретар и прокурист.

ivijean@abv.bg

ДИМИТЪР АЛИЧКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ (07.2020 – 05.2022)

Проф. д-р инж. Димитър Аличков е председател на Сдружение „Българската асоциация по водите – БАВ” от 2020 г. Управител е на фирма Акваинс ЕООД и преподавател в Унивеститета по Архитектура, Строителство и Геодезия.

Завършил 114-та гимназия с изучаване на английски език, София, 1977 г.; Висше образование – Университет по архитектура, строителство и геодезия (бивш ВИАС), Хидротехнически факултет, 1984 г.; квалификация – строителен инженер по „Водоснабдяване и канализация”. Следдипломно обучение и квалификация:
– Свободно докторантура  в областта „Моделиране на водопотреблението”, 1992– 1995 г.; научна степен „доктор” (бивша „кандидат на техническите науки”);
– Специализация в Университета в гр. Генуа, Италия в областта на „Дистанционни методи (Remote sensing)” и „Моделиране и оптимизация на водоснабдителни и канализационни систми“.

Владее английски и руски език. Доскорошен ръководител катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ в УАСГ.

d.alitchkov@aquains.com

Екип – БАВ

ВАНЯ ДОБРЕВА ХАЙНЕС

ЕКСПЕРТ „МАРКЕТИНГ“

Проф. Ваня Добрева специализира в Международни връзки, Оторизирано аташе, Инвестиционни Интереси и Връзки с обществеността, Експерт Маркетинг и Инициативи, свързани с цел развитие и печалба. Има над 20 г. опит по Бизнес и Иновация в Калифорния, САЩ. Почетен член на борда на директорите на Фондация Айдълуайлд Артс, Южна Калифорния, САЩ. Носител на множество награди от Национални и Международни Конкурси в областта на Изкуството и Бизнеса .Отлични комуникационни умения. Широки познания в областта на бизнеса. Умение за водене на преговори. Отлични организационни способности. Активист по изменение на климата. Владее перфектно Английски, Немски и Италиански, както и добре – Френски и Испански език.

Част е от екипа на БАВ от 1 януари 2024 г.

v.dobreva@bwa-bg.com

ВИОЛЕТА ПЕТКОВА

МЕНИДЖЪР „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ“

Виолета Петкова е мениджър „Връзки с обществеността и организиране на събития“. Отговорен редактор е на специализирано списание БУЛАКВА.

Част е от екипа на БАВ от 1 ноември 2013 г.

v.petkova@bwa-bg.com

ДИМИТЪР МИХАЛКОВ

СЕКРЕТАР МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ

Димитър Михалков е ВиК инженер по образование. Подпомага цялостната работа в БАВ. Отговорен е за чуждестранната кореспонденция и взема участие в организацията на мероприятията, организирани или в партньорство на Асоциацията.

Част от екипа на асоциацията от юни 2014 г.

d.mihalkov@bwa-bg.com

МАРИЕТА ИВАНОВА

МЕНИДЖЪР „ОБУЧЕНИЯ“

Мариета Иванова по образование е ВиК инженер. В периода 2011 г.-2013 г. е била част от групата на БАВ , отговаряща за лицензирането и стартирането на дейността на Центъра за професионално обучение. Като мениджър обучения е отговорна за цялостната дейност на ЦПО.

Част е от екипа на БАВ от ноември 2016 г.

m.ivanova@bwa-bg.com

РАДОСЛАВ ТОНЕВ

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Инж. Радослав Тонев има магистърска степен по водоснабдяване, канализация и пречистване на водите и понастоящем е докторант към едноименната катедра в УАСГ. Част е екипа на хидротехническия факултет по проект Clean and Circle, на позиция млад учен. Oсновните му дейности в БАВ са свързани с работа по международни научни проекти. Също така е Координатор е на Младежката Секция към БАВ. В трудовия си стаж е работил като проектант и консултант по редица инфраструктурни обекти. Има научни публикации в реферирани национални и международни списания, част от които са с импакт фактор. Основните му интереси са насочени към устойчивото развитие, кръговата икономика в сектор води, питейно водоснабдяване и качество на питейните води.

Част от екипа на асоциацията от юли 2020 г.

radoslaw_tonew@abv.bg

Екип – БУЛАКВА Стандарт ЕООД

АЛЕКСАНДЪР МАРИНЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „БУЛАКВА СТАНДАРТ“ ЕООД

Александър Маринчев е строителен инженер по образование. Като ръководител на дъщерното дружество на БАВ – „БУЛАКВА Стандарт“ ЕООД се занимава с извършване на дейности по сертификация и контрол на строителни продукти за влагане в строежи при изграждане на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, както и съоръжения, мрежи и елементи на техническата инфраструктура в България.

Част от екипа на асоциацията от ноември 2013 г.

a.marinchev@bwa-bg.com 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КЪМ „БУЛАКВА СТАНДАРТ“ ЕООД

Александра Иванова е инженер-дизайнер по образование. Като служител в дъщерното дружество на БАВ – „БУЛАКВА Стандарт“ ЕООД комуникира с клиенти и партньори, координира и организира административните и спомагателни дейности в дружеството.

Част от екипа на асоциацията от септември 2023 г.

a.ivanova@bwa-bg.com

МИХАЕЛА КУБРАТОВА

ВИК ИНЖЕНЕР КЪМ „БУЛАКВА СТАНДАРТ“ ЕООД

Михаела Кубратова е ВиК инженер по образование. Като служител на дъщерното дружество на БАВ – „БУЛАКВА Стандарт“ ЕООД подпомага дейностите по сертификация и контрол на строителни продукти за влагане в строежи при изграждане на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, както и съоръжения, мрежи и елементи на техническата инфраструктура в България. Също така взема участие в организацията на мероприятия, организирани или в партньорство на Асоциацията.

Част от екипа на асоциацията от май 2018 г.

m.nikolova@bwa-bg.com