BWA-BG

Иван Иванов

Председател

Инж. Иван Иванов е председател на Сдружение „Българската асоциация по водите – БАВ” от 2012 г. Председател е на УС на Фондация „Европейско сътрудничество за бенчмаркинг“ (EBC Foundation) за 2018 г.

Изпълнителен директор е на сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура” (ИКПИ). Член е на работните групи по питейни и отпадъчни води, както и по правни и икономически въпроси на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EurEau). Представител е на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Завършва Френската гимназия в София и Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). Магистър е по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление (IFAG) в столицата и от Американския университет в България (AUBG). Специализира във Висшия национален институт за химични технологии (ENSIGC) в Тулуза, Франция.

Зает е в областта на водния сектор и ВиК отрасъла от 1999 г., като 11 години работи в „Софийска вода” АД, където заема постовете главен секретар и прокурист.

ivijean@abv.bg

Виолета Михайлова

Мениджър „Връзки с обществеността и организиране на събития“

Виолета Михайлова е мениджър „Връзки с обществеността и организиране на събития“. Отговорен редактор е на специализирано списание БУЛАКВА.

Част е от екипа на БАВ от 1 ноември 2013 г.

v.mihaylova@bwa-bg.com

Мариета Иванова

Мениджър „Обучения“

Мариета Иванова по образование е ВиК инженер. В периода 2011 г.-2013 г. е била част от групата на БАВ , отговаряща за лицензирането и стартирането на дейността на Центъра за професионално обучение. Като мениджър обучения е отговорна за цялостната дейност на ЦПО.

Част е от екипа на БАВ от ноември 2016 г.

m.ivanova@bwa-bg.com

Александър Маринчев

Управител на "БУЛАКВА Стандарт" ЕООД

Александър Маринчев е строителен инженер по образование. Като ръководител на дъщерното дружество на БАВ – „БУЛАКВА Стандарт“ ЕООД се занимава с извършване на дейности по сертификация и контрол на строителни продукти за влагане в строежи при изграждане на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, както и съоръжения, мрежи и елементи на техническата инфраструктура в България.

Част от екипа на асоциацията от ноември 2013 г.

a.marinchev@bwa-bg.com 

Михаела Николова

ВиК инженер към "БУЛАКВА Стандарт" ЕООД

Михаела Николова е ВиК инженер по образование. Като служител на дъщерното дружество на БАВ – „БУЛАКВА Стандарт“ ЕООД подпомага дейностите по сертификация и контрол на строителни продукти за влагане в строежи при изграждане на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, както и съоръжения, мрежи и елементи на техническата инфраструктура в България. Също така взема участие в организацията на мероприятия, организирани или в партньорство на Асоциацията.

Част от екипа на асоциацията от май 2018 г.

m.nikolova@bwa-bg.com

Димитър Михалков

Секретар Международни връзки

Димитър Михалков е ВиК инженер по образование. Подпомага цялостната работа в БАВ. Отговорен е за чуждестранната кореспонденция и взема участие в организацията на мероприятията, организирани или в партньорство на Асоциацията.

Част от екипа на асоциацията от юни 2014 г.

d.mihalkov@bwa-bg.com

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Translate »