Skip to main content
Търсене

Целта на курса е да се дават практични знания, полезна информация и данни за наличните водни ресурси в света и България, кръговрата на водата в природата. Засегнати са много теми като: основни понятия в хидрологията и хидравликата, водоснабдителни и канализационни системи и схеми, външни водопроводи, помпи и помпени станции, безизкопни технологии и др.

Translate »