Skip to main content
Търсене
Новини

120 години от рождението на акад. Димо Велев

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Покана Деканското ръководство на хидротехнически факултет (ХТФ) при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) ви кани…
Новини

Работно посещение по проект Сравнителен анализ на ВиК дружества

Българска асоциация по водите организира международно работно посещение, заложено в годишната програма на участващите ВиК оператори в проект „Сравнителен анализ (бенчмаркинг) на ВиК дружества“. Посещението тази…
Новини

Основен курс Пречистване на отпадъчни води от населени места

Центърът за професионално обучение към БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ има удоволствието да Ви покани на основен курс "Пречистване на отпадъчни води от населени места". Обучението …
Новини

Фотоконкурс на БАВ „Природата на водата“ в рамките на „Седмица на водата, 2023 г.“

Фотоконкурсът на тема „Природата на водата“ се организира от Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“ в рамките на събитие СЕДМИЦА НА ВОДАТА, 2023 г.,…
Translate »